DELEN
NAAR BENEDEN

WAARSCHUWING LANCERING KANAAL

WAARSCHUWING LANCERING KANAAL

H:Sunparadise follows up and monitors the implementation of the company's business values, ethics and Code of Conduct.

Deze webgebaseerde vertrouwelijke rapportageservice biedt onze werknemers, zakenpartners, leveranciers, klanten en serviceproviders een kanaal voor het melden van afwijkingen van de Gedragscode of andere zorgen waar u zich niet prettig bij voelt.

Wij willen u aansporen om uw naam en contactdetails te noemen, ook als u uw rapport anomiem indient.

In ieder geval blijven alle ingediende rapporten volledig vertrouwelijk, tenzij u anders aangeeft, omdat ze rechtstreeks naar een externe bemiddelaar worden gestuurd.

01.

KLOKKENLUIDER FORMULIER

WE KIJKEN NAAR HOREN VAN U.

02.